Organisatieadvies

Het ontwikkelen van een gezonde, succesvolle en crisisbestendige organisatie. Op een ontspannen wijze hoge(re) rendementen behalen. Dat zijn de doelstellingen waarmee Breus Blaauwendraad dagelijks enthousiast, actiegericht en met succes aan de slag gaat. Met name voor ondernemers uit het MKB.

Mooie doelstellingen, maar hoe bereikt Breus de gewenste resultaten? De resultaten die u voor ogen hebt, in goed overleg met u en afgestemd op de specifieke situatie in uw bedrijf.

Medewerkers

Hij spreekt met zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de organisatie. Op de werkvloer zit ongelooflijk veel kennis en ervaring. Daar maakt Breus dankbaar gebruik van.

Medewerkers waarderen het dat ze hun verhaal en ideeën kwijt kunnen. Ze beschouwen het over het algemeen als een positief signaal dat er geïnvesteerd wordt in het bedrijf. Zeker als ze kennismaken met de positieve insteek en no nonsense-aanpak van Blaauwendraad. En als ze beseffen dat hun input niet in de bureaula belandt, maar tot concrete acties en verbeteringen leidt.

Directie, managementteam

Om het plaatje compleet te maken, neemt Breus graag tijdelijk plaats in het overleg van directie of MT. Hij heeft zich dan al op grond van alle gesprekken en eigen observaties een beeld gevormd. Blaauwendraad hoort  ook daar over verbeterpunten en ziet van nabij hoe directie of managementteam opereert.

Na afloop van zo’n overleg gaat Breus in gesprek met individuele directie- of MT-leden. Hij bespreekt met hen zijn eigen waarnemingen en de informatie die hij tijdens zijn onderzoek heeft verzameld. Zo nodig houdt hij hen de spiegel voor. Vaak leidt dit tot individuele coaching van leden van directie of MT,  of van andere leidinggevenden.

Actieplan

Als het beeld duidelijk is en hij zijn analyses heeft gemaakt, vat Blaauwendraad zijn bevindingen samen in een kort actieplan met verbeterpunten. Geen uitgebreide beschouwingen over het verleden.  Geen dure rapporten die niemand leest. Gewoon een kort overzicht en enkele A4-tjes met actiepunten, ingedeeld in :

  • Basisregels en omgangsvormen
  • Management en strategie
  • Personeel en organisatie
  • Managementinformatie en communicatie

In een oogopslag is duidelijk wat de verbeterpunten zijn. Op te pakken in de enig logische volgorde die er is: het eerst die verbeterpunten die het rendement het sterkst verhogen.

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact op via 06 – 50 63 73 21 of vul het onderstaande contactformulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.